Franczyza i podróże

Biura podróży to gałąź biznesu, w której wyjątkowo szczegółowo widać pozytywy płynące z uruchomienia współpracy w układzie franchising-owym. Franszyza w interesie turystycznym daje możliwość przyciąć okres zwrotu z inwestycji w swój interes nawet dwu krotnie.