Pontony czy kajaki ?

Uprawianie większości sportów związane jest z koniecznością posiadania specjalistycznego sprzętu, wyposażenia. Nie inaczej jest w przypadku sportów wodnych