kiełki – wyhoduj zdrowie

Już renesansowy poeta Jan Kochanowski twierdził, że nie ma nic cenniejszego niż zdrowie.